Hoofdcategorie H: Pelsdieren

Emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. Deze emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Rav staan niet onderaan deze pagina. Deze eindnoten staan op een aparte webpagina vermeld. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof
categorie ammoniaka) geurb) fijnstofc)
H 1 diercategorie nertsen, per fokteef
H 1.1 open mestopslag onder de kooi 2 0,58 d) 8
H 1.2 dagontmesting met afvoer naar een gesloten opslag (Groen Label BB 94.02.013) 2 0,25 d) 8

a) emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

b) geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

c) fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl

d) afstanden voor pelsdieren moeten worden bepaald volgens artikel 3 van de Wet geurhinder en veehouderij en bijlage 2 van de Regeling geurhinder en veehouderij