Hoofdcategorie A: Rundvee

In de tabel op deze pagina staan de emissiefactoren voor de emissie vanuit het dierenverblijf. De emissiefactor is inclusief de emissie van de mest, die in het dierenverblijf is opgeslagen.

Let op: de officiële eindnoten voor ammoniak uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) staan niet onderaan deze pagina. Ga daarvoor naar de pagina eindnoten of kijk op wetten.nl.

De voetnoten in de kolommen ammoniak, geur en fijnstof op deze pagina zijn toegevoegd door InfoMil.

Emissiefactoren: ammoniak, geur en fijnstof

categorie

ammoniaka)

geurb)

fijnstofc)

A 1 diercategorie melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
A 1.1

grupstal met drijfmest, emitterend mestoppervlak van grup en kelder max. 1,2 m2 per koe (Groen Label BB 93.06.009)

5,7 niet vastgesteld 81
A 1.2 loopstal met hellende vloer en giergoot of met roostervloer; beide met spoelsysteem (BWL 2001.28.V1) 10,2 niet vastgesteld 148

met beweiden

10,2 d) niet vastgesteld 118
A 1.3

loopstal met hellende vloer en gier-goot; max. 3 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe (Groen Label BB 93.03.003V1; BB 93.03.003/ A 93.04.004V1; BB 93.03.003/ B 93.04.005V1;
BB 93.03.003/ C 93.04.006V1; BB 93.03.003/ D 94.06.020V1)

10,2 niet vastgesteld 148

met beweiden

10,2 d) niet vastgesteld 118
A 1.4 loopstal met hellende vloer en spoelsysteem; max. 3,75 m2 mestbesmeurd oppervlak per koe
(Groen Label BB94.02.015V1)
9,2 niet vastgesteld 148

met beweiden

9,2 d) niet vastgesteld 118
A 1.5 ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif (BWL 2010.24.V7) 11,8 niet vastgesteld 148

beweiden

11,8 d) niet vastgesteld 118
A 1.6 ligboxenstal met dichte hellende vloer, met profilering, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.11.V6) 11 niet vastgesteld 148

met beweiden

11 d) niet vastgesteld 118
A 1.7 ligboxenstal met dichte hellende vloer, met rubbertoplaag, met snelle gierafvoer met mestschuif (BWL 2009.22.V6) 11 niet vastgesteld 148

met beweiden

11 d) niet vastgesteld 118
A 1.8 ligboxenstal met sleufvloer met noppen en mestschuif (BWL 2010.14.V6) 11,8 niet vastgesteld 148

met beweiden

11,8 d) niet vastgesteld 118
A 1.9 ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif (BWL 2010.30.V6) 28 6 niet vastgesteld 148

met beweiden

6 d) niet vastgesteld 118
A 1.10 ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif (BWL 2010.31.V6) 7 niet vastgesteld 148

met beweiden

7 d) niet vastgesteld 118
A 1.11 ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en met een mestschuif (BWL 2010.32.V5) 28 11,8 niet vastgesteld 148

met beweiden

11,8 d) niet vastgesteld 118
A 1.12

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten en mestschuif (BWL 2010.33.V6) 28

12,2 niet vastgesteld 148

met beweiden

12,2 d) niet vastgesteld 118
A 1.13 ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif (BWL 2010.34.V11) 7 niet vastgesteld 148

met beweiden

d) niet vastgesteld 118
A 1.14 ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2010.35.V8) 7 niet vastgesteld 148

met beweiden

7 d) niet vastgesteld 118
A 1.15

ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen en met mestschuif (BWL 2010.36.V6) 28

10,3 niet vastgesteld 148

met beweiden

10,3 d) niet vastgesteld 118
A 1.16 ligboxenstal met V-vormige vloer van gietasfalt in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (BWL 2012.01.V4) 28 11,7 niet vastgesteld 148

met beweiden

11,7 d) niet vastgesteld 118
A 1.17 mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem (BWL 2012.02.V428
Toelichting
5,1 niet vastgesteld 96

met beweiden

5,1 d) niet vastgesteld 77
A 1.18 ligboxenstal met een V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif (BWL 2012.04.V5) 8 niet vastgesteld 148

met beweiden

8 d) niet vastgesteld 118
A 1.19 ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2012.05.V5) 11 niet vastgesteld 148

met beweiden

11 d) niet vastgesteld 118
A 1.20 ligboxenstal met vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif (BWL 2012.08.V3) 28 10,1 niet vastgesteld 148

met beweiden

10,1 d) niet vastgesteld 118
A 1.21 ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif. (BWL 2013.01.V4) 7 niet vastgesteld 148

met beweiden

7 d) niet vastgesteld 118
A 1.22 ligboxenstal met sleufvloer en mestschuif en in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen een roostervloer met bolle rubber toplaag voorzien van afdichtflappen in de roosterspleten (BWL 2013.03.V3) 11 niet vastgesteld 148

met beweiden

11 d) niet vastgesteld 118
A 1.23 ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aangesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtkleppen, met mestschuif (BWL 2013.04.V6) 6 niet vastgesteld 148

met beweiden

6 d) niet vastgesteld 118
A 1.24 ligboxenstal met vloer met sterk hellende langssleuven, de vloerplaten aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2013.05.V5) 7 niet vastgesteld 148

met beweiden

d) niet vastgesteld 118
A 1.25 ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten met een hellend profiel naar regelmatige mestafstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif (BWL 2013.06.V3) 28 10,3 niet vastgesteld 148

met beweiden

10,3 d) niet vastgesteld 118
A 1.26 ligboxenstal met hellende V-vormige vloer, voorzien van geprofileerde rubber matten, met centrale giergoot en mestschuif (BWL 2013.07.V4) 8 niet vastgesteld 148

met beweiden

8 d) niet vastgesteld 118
A 1.27 ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten, met mestschuif en vernevelsysteem (BWL 2014.02.V4) 8 niet vastgesteld 148

met beweiden

8 d) niet vastgesteld 118
A 1.28 ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif (BWL 2015.05.V2) 6 niet vastgesteld 148

met beweiden

6 d) niet vastgesteld 118
A 1.29 ligboxenstal met geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en -afvoer aan de zijkant en met mestschuif (BWL 2015.06.V2) 28 9,9 niet vastgesteld 148

met beweiden

9,9 d) niet vastgesteld 118
A 1.30

ligboxenstal met roostervloer voorzien van bolle rubber matten, met mestschuif (BWL 2017.06.V3)

8 niet vastgesteld 148

met beweiden

d) niet vastgesteld 118
A 1.31 ligboxenstal met sleufvloer met dichte hellende vloer met geprofileerde rubber tegels, met mestschuif (BWL 2018.02.V2) 19 8,1 niet vastgesteld 148

met beweiden

8,1 d) niet vastgesteld 118
A 1.32 ligboxenstal met vlakke betonnen vloerplaten met sleuven, voorzien van profiel met 1% hellende groeven richting een centrale giergoot met giergaten en mestverwijdering (BWL 2018.03.V228 9,1 niet vastgesteld 148

met beweiden

9,1 d) niet vastgesteld 118
A 1.33 ligboxenstal met vlakke vloer, voorzien van rubberen sleufvloer met 3% hellende langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met mestschuif (BWL 2018.06.V1) 19 7,1 niet vastgesteld 148
met beweiden 7,1 d) niet vastgesteld 118
A 1.34 ligboxenstal met dichte gegroefde vloer met rubber matten met een hellend profiel, aangebrachte composietnokken met vingermestschuif (BWL 2018.07.V1) 19 9,0 niet vastgesteld 148
met beweiden 9,0 d) niet vastgesteld 118
A 1.35

ligboxenstal met vlakke vloer voorzien van rubberen sleufvloer, met vlakke langssleuven en geprofileerd rubber (hellende V-vorm) met groeven en nopjes tussen de langssleuven, met vingermestschuif (BWL 2019.01.V1) 19

8,3 niet vastgesteld 148
met beweiden 8,3 d) niet vastgesteld 118
A 1.36 ligboxenstal met urine-opvangstation (BWL 2021.0519 8,4 niet vastgesteld 148
met beweiden 8,4 d) niet vastgesteld 118
A 1.37 ligboxenstal met een indrukbare drainerende loopvloer voorzien van een mestschuif, de urine en mest worden direct gescheiden en apart opgeslagen  (BWL 2021.0619 6,4 niet vastgesteld 148
met beweiden 6,4 d) niet vastgesteld 118
A 1.38 ligboxenstal voorzien van geprofileerde rubberen oplegmatten met ruitprofiel onder 2% afschot naar een centrale giergoot en frequente mestverwijdering met vaste mestschuif (BWL 2021.0719 8,9 niet vastgesteld 148
met beweiden 8,9 d) niet vastgesteld 118
A 1.39 Natuurlijk geventileerde ligboxenstal met een roostervloer voorzien van inlays met urineafvoergaatjes in de roosterspleten, frequent bevochtigen en schoonzuigen van de vloer door een mestverzamelrobot en een mechanische kelderluchtafzuiging met een chemisch luchtwassysteem (95% emissiereductie) (BWL 2021.08.V1) 3 niet vastgesteld 148
met beweiden d) niet vastgesteld 118
A 1.40 ligboxenstal met V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in een helling van 3,5% in combinatie met een gierafvoerbuis en mestschuif (BWL 2022.0119 6,2 niet vastgesteld 148
met beweiden 6,2 d) niet vastgesteld 118
A 1.100 overige huisvestingssystemen 13 niet vastgesteld 148

met beweiden

13 d) niet vastgesteld 118
A 2 diercategorie zoogkoeien ouder dan 2 jaar
A 2.100 overige huisvestingssystemen 4,1 niet vastgesteld 86
A 3 diercategorie vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
A 3.100 overige huisvestingssystemen 4,4 niet vastgesteld 38
A 4 diercategorie vleeskalveren tot circa 8 maanden
A 4.1 mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2013.08.V3) 0,35 24,9 22
A 4.2

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 75% fijnstofemissiereductie (BWL 2006.02.V7, BWL 2007.03.V9, BWL 2008.05.V7, BWL 2010.27.V7, BWL 2011.11.V6, BWL 2011.12.V6, BWL 2013.02.V5) 3

1,1 19,6 8

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.01.V8, BWL 2008.01.V7, BWL 2008.02.V7, BWL 2008.03.V7, BWL 2008.04.V7, BWL 2008.12.V7, BWL 2009.13.V7, BWL 2009.20.V6, BWL 2009.21.V5, BWL 2010.28.V7, BWL 2015.04.V4) 3

1,1 19,6 13
A 4.3

mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 70% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2004.02.V6, BWL 2005.01.V8, BWL 2006.04.V5, BWL 2006.05.V6, BWL 2008.06.V7, BWL 2008.07.V5, BWL 2009.01.V6, BWL 2010.25.V4, BWL 2011.14.V5, BWL 2014.01.V4) 3

1,1 24,9 22
A 4.4 mechanisch geventileerde stal met een chemisch luchtwassysteem 95% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 35% fijnstofemissiereductie (BWL 2007.05.V7; BWL 2008.08.V6; BWL 2008.09.V6; BWL 2010.26.V5) 3 0,18 24,9 22
A 4.5 mechanisch geventileerde stal met een luchtwassysteem anders dan biologisch of chemisch
A 4.5.1 mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V7) 3 0,53 24,9 7
A 4.5.2 mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 70% ammoniak emissiereductie,  30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2006.15.V8) 3 1,1 24,9 7
A 4.5.3 mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 30% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V8) 3 0,53 24,9 7
A 4.5.4 mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V7; BWL 2010.02.V6) 3 0,53 19,6 7
mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2009.12.V5) 3 0,53 19,6 7
A 4.5.5 mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V5) 3 0,53 19,6 7
A 4.5.6 mechanisch geventileerde stal met een gecombineerd luchtwassysteem 90% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 80% fijnstofemissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V5) 3 0,35 19,6 7
A 4.6

mechanisch geventileerde stal met een biologisch luchtwassysteem 85% ammoniakemissiereductie, 45% geuremissiereductie en 60% fijnstofemissiereductie (BWL 2012.07.V5) 3

0,53 19,6 13
A 4.7 stal met hellende roostervloer in combinatie met hellende schijnvloer onder de roostervloer (BWL 2012.09.V2) 28 2,5 35,6 33
A 4.8 stal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten (BWL 2018.04) 19 1,9 35,6 33
A 4.100 overige huisvestingssystemen 3,5 35,6 33
A 5 vervallen
A 6 diercategorie vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)
A 6.100 overige huisvestingssystemen 5,3 35,6 170
A 7 diercategorie fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar
A7.100 overige huisvestingssystemen 6,2 niet vastgesteld 170

a) Emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij.

b) Geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij.

c) Fijnstofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst 'Emissiefactoren fijnstof voor veehouderij' op rijksoverheid.nl.

d) Zie bijlage 2 van de Rav om de ammoniakemissie voor beweiden te berekenen voor de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet natuurbescherming.