Leefoppervlaktes

Informatiedocument leefoppervlaktes

Bij de huisvesting van dieren is er zowel aandacht voor welzijn als milieu. Voor beide aspecten is regelgeving ontwikkeld. Daarbij ontstaan soms tegenstrijdigheden. Dit is vooral het geval bij het bepalen van het beschikbare leefoppervlakte voor de dieren.

Er is een nauwe relatie tussen het leefoppervlak per dier en de emissie van ammoniak. Over het algemeen geeft meer oppervlak een hogere emissie. Vanuit welzijnsregelgeving zijn veelal minimale oppervlaktes voorgeschreven.

Meer informatie over de relaties die liggen tussen welzijns- en milieuregelgeving en het bepalen van het beschikbare leefoppervlakte voor dieren vindt u in het Informatiedocument leefoppervlaktes; Relatie tussen welzijns- en milieuregelgeving (Wageningen UR, 2015). (pdf, 2.3 MB) In dit informatiedocument worden voor diverse diercategorieën de eisen voor leefoppervlakte vanuit de welzijnsregelgeving vergeleken met die in de stalbeschrijvingen van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).