Rekenmodel Vee-combistof

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken.

Rekenmodel

Het rekenmodel Vee-combistof is een Excel-bestand dat u kunt downloaden. Door de juiste diercategorie te kiezen en in te vullen welke emissiereducerende technieken worden gebruikt kunt u het reductiepercentage berekenen.

- Rekenmodel Vee-combistof V1.1(maart 2020) (xlsm, 1.3 MB)

- Gebruikershandleiding (pdf, 429 kB)

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de Helpdesk.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is gewijzigd per 1 oktober 2019 (pdf, 247 kB). In artikel 66 is het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.