Emissiearme vloeren

Emissiearme vloeren worden toegepast in rundveestallen. Emissiereductie wordt bereikt door een combinatie van:

  • versneld afvoeren van urine naar de mestkelder of mestopslag door specifieke vloeruitvoering
  • beperken luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder door maatregelen in de roosterspleten en bij de mestafstorten
  • beperken mest en urine op de vloer door regelmatig schoon schuiven met een mestschuif  of mestrobot
  • beperken mestbesmeurd oppervlak per koe.

Hier vindt u achtergrondinformatie en  antwoorden op vaak gestelde vragen.

Principe emissiereductie

Het emitterend oppervlak bepaalt de emissie van ammoniak. De emitterende oppervlaktes in de stal zijn de (rooster)vloer en de onderliggende mestopslag.

Roostervloeren met kleppen

Klepsystemen in de roosterspleten beperken de luchtuitwisseling tussen de stal en kelder.

Mestbesmeurd oppervlak

Het met mest besmeurd vloeroppervlak per dierplaats is maximaal 5,5 m2.

Juridisch kader

Hier vindt u informatie over het wettelijk kader voor emissiearme vloeren.

Vloeruitvoering

Vloeren kunnen zijn voorzien van hellende groeven. Of voorzien van groeven en hellend gelegd voor versnelde afvoer van urine.

Mestschuif of mestrobot

Een mestschuif of mestrobot is nodig om de mestbesmeurde oppervlakken schoon te maken.

Vragen

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.