Wat zijn mestafstorten en moeten deze afdichtingen hebben?

Vraag

Wat zijn mestafstorten en moeten deze afdichtingen hebben?

Antwoord

Er zijn mestafstorten via de roosterspleten, deze zijn wel of niet voorzien van klepsystemen.

Ook zijn er mestafstorten aan één of beide uiteinden van de loopgangen voor de afvoer van mest. Soms zijn er ook tussentijdse mestafstorten. Soms is dit nodig vanwege de manier van schuiven of worden ze aangebracht als noodvoorziening. Deze mestafstorten moeten altijd een afdichtvoorziening hebben. Dit kan zijn een zogenaamde brievenbussluiting, rubberen flappen of een andere voorziening die emissie vanuit de mestkelder zoveel mogelijk voorkomt.