Mestbesmeurd oppervlak

Het met mest besmeurd vloeroppervlak  is maximaal 5,5 m2 per dierplaats.

Welk oppervlak telt mee?

Dit oppervlak omvat de loopgangen, de doorsteken, de wachtruimte en de doorlopen. Dit oppervlak moet worden opgeteld en gedeeld door het aantal dierplaatsen. Het mag dan niet meer zijn dan 5,5 m2 per koe.

Het vloeroppervlak van de melkstal en een voerstoep telt niet mee. De wachtruimte telt niet altijd mee. De wachtruimte is de ruimte waar de koeien staan te wachten totdat ze gemolken worden.

Voerstoep
Een voerstoep is een ophoging bij het voerhek, waar de koeien met hun voorpoten op staan. De koe kan dan met de voorpoten op de stoep blijven staan wanneer de mestschuif voorbij komt. Ze hoeven dan alleen met hun achterpoten over de schuif heen te stappen. De voerstoep telt niet mee bij het bepalen van het met mest besmeurd oppervlak en hoeft ook niet te worden schoongeschoven.

Wachtruimte

De wachtruimte telt niet altijd mee bij het bepalen van het totale met mest besmeurd oppervlak. In de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij op 1 januari 2019 zijn alle systeembeschrijvingen voor emissiearme vloeren op dit punt gewijzigd. Dit geldt dus altijd. Er staat dat een wachtruimte niet hoeft te worden meegeteld als de wachtruimte is uitgevoerd met een dichte vloer en de gebruiksduur is beperkt tot de melktijden.

Aan de hand van de volgende vragen kunt u vaststellen of de vloer wel of niet meegeteld moet worden:

  1. Is er een dichte vloer in de wachtruimte?
  2. Wordt deze na elke melkbeurt schoongemaakt?
  3. Staan de koeien alleen tijdens melktijden in de wachtruimte ?

Als alle antwoorden 'ja' zijn dan hoeft de vloer niet meegeteld te worden. In andere gevallen wel. De veehouder moet de vloer na elke melkbeurt schoonmaken en zorgen dat de urine en mest wordt afgevoerd naar de mestkelder. Dit kan tegelijk met het schoonmaken van de melkstal. Dit gebeurt ook na elke melkbeurt.

Dichte vloer
Een dichte vloer kan elke willekeurige dichte vloer zijn. Het kan ook een emissiearme roostervloer zijn met afdichtvoorzieningen naar de mestkelder. Het gaat dan om een stalsysteem dat in de Rav staat.

Wachtruimte ook buiten melktijden beschikbaar

Wanneer de wachtruimte buiten de melktijden wel beschikbaar is voor de dieren maakt deze deel uit van de loopruimte voor de koeien. In dat geval moet de wachtruimte wel worden meegeteld als onderdeel van het mest besmeurd vloeroppervlak. De mest moet dan ook, net als bij de andere emissiearme vloeren, met een mestschuif of mestrobot regelmatig worden verwijderd. De vloer moet dan dicht zijn of het is een emissiearme roostervloer.

Wachtruimte met traditionele roostervloer

Een wachtruimte met een traditionele roostervloer is niet mogelijk bij een emissiearme stal. De wachtruimte moet namelijk voldoen aan de systeembeschrijving. De vloer moet dan dicht zijn of het is een emissiearme roostervloer. En afhankelijk van het gebruik telt het oppervlak wel of niet mee bij het beoordelen of aan de eis voor het maximale mestbesmeurd oppervlak per dier wordt voldaan.