Activiteitenbesluit versus Wgv

Varkens

In onderstaande tabel staat op welk artikel van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) de artikelen van het Activiteitenbesluit zijn gebaseerd.

De artikelen van het Activiteitenbesluit komen voor een groot deel overeen met de bepalingen in de Wgv, maar er zijn enkele verschillen.

Dit staat met een (!) aangegeven.

Overzichtstabel

Onderwerp

Artikel Activiteitenbesluit

Artikel Wgv

Maximale geurbelasting voor dierenverblijven met dieren met geuremissiefactoren

3.115, eerste lid

3, eerste lid

50%-regeling

3.15, tweede lid, onderdeel b
(!) 50%-regeling is vereenvoudigd in het Activiteitenbesluit

3, vierde lid

Miminumafstanden voor dierenverblijven met dieren met geuremissiefactoren tot.:

3.116
(!) In het Activiteitenbesluit geldt de minimumafstand niet als dit tot meer bescherming zou leiden dan geldt voor burgerwoningen

- geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij (type b)

3.116, eerste lid, onderdeel a

3, tweede lid

- geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij (type c)

3.116, eerste lid, onderdeel b

3, tweede lid

- ruimte-voor-ruimte-woning ((type a)

3.116, eerste lid, onderdeel c
(!) In het Activiteitenbesluit staat een stand-still-bepaling

14, tweede lid

Miminumafstanden voor dierenverblijven met dieren zonder geurfactor

3.117

4, eerste lid

Verordening gaat voor besluit

3.118

6

Miminumafstanden gevel-tot-gevel

3.119

5, eerste lid

Registratie aantallen dieren

3.120

-

Wijze van vaststellen afstanden en van berekenen geurbelasting

3.121

10