Stappenplan

Dit stappenplan geeft u als gemeente een methodiek, waarmee u kunt onderzoeken of het stellen van een afwijkend beschermingsniveau voor een bepaald gebied in een verordening wenselijk is. Dus: afwijkend van de wettelijke normen (zoals andere afstanden of waarden). Het stappenplan werkt van grof naar fijn:

 • Met een quick scan de geursituatie in de gemeente globaal in kaart brengen
 • Met een gebiedsvisie meer in detail kijken naar knelpunten
 • Tot slot opstellen van een verordening

Deze methodiek heeft als voordeel dat u efficiënter kunt werken, omdat u het detailleren van de gegevens beperkt tot de knelpuntgebieden. De stappen en de mate van detaillering in elke fase is een keuze van de gemeente en is niet voorgeschreven in de wet. Het is vooral belangrijke dat om zorgvuldige keuzes te maken, zodat de gebiedsvisie een goede onderbouwing geeft voor die andere waarden of afstanden. De criteria zijn maatgevend. Het stappenplan bestaat uit vier fasen met in totaal 17 stappen:

Van start

 • Stap 1. Draagvlak college van Burgemeester en Wethouders voor quick scan
 • Stap 2. Aanhoudingsbesluit

Quick scan

 • Stap 3. Toekomstvisie op gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente
 • Stap 4. Gegevens verzamelen over veehouderijen en geurgevoelige objecten
 • Stap 5. Berekenen en grafisch weergeven geursituatie
 • Stap 6. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie
 • Stap 7. Draagvlak gemeentebestuur voor nadere uitwerking in gebiedsvisie

Gebiedsvisie

 • Stap 8. Bepalen van de procedures
 • Stap 9. Draagvlak overige betrokkenen
 • Stap 10. Toekomstvisie gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente (uitwerking stap 3)
 • Stap 11. Gedetailleerde gegevensverzameling (uitwerking van stap 4)
 • Stap 12. Berekening en grafische weergave achtergrondbelasting en hinder (uitwerking stap 5)
 • Stap 13. Analyse geursituatie in relatie tot toekomstvisie (uitwerking stap 6)
 • Stap 14. Onderzoek mogelijkheden afwijkend beschermingsniveau
 • Stap 15. Analyse van toekomstvarianten in relatie tot toekomstvisie
 • Stap 16. Vastleggen afwegingen en bestuurlijke keuzes in gebiedsvisie

Verordening

 • Stap 17. Vastleggen gebiedsafbakening en andere normen in verordening