Uitgangspunten Wgv

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft het bevoegd gezag bindende aanwijzingen over de beoordeling van geur van dierenverblijven bij veehouderijen bij de omgevingsvergunning milieu. Alleen in de gevallen waarin de Wgv dat bepaalt, kunt u een omgevingsvergunning milieu weigeren vanwege de geuremissie vanuit dierenverblijven. Dit is het exclusieve toetsingskader van de Wgv.

paardenDe wetgever is bij de Wgv uitgegaan van een aantal uitgangspunten (wanneer is de Wgv van toepassing) en stelt enkele begrippen (zoals geurgevoelig object) centraal.