Minimumafstand gevel tot gevel

Opslag voersilo's met stalEr geldt een minimumafstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelige object. Deze gevel-tot-gevelafstand geldt voor alle diercategorieën (met en zonder geuremissiefactor), maar niet voor alle geurgevoelige objecten.

Toetsing

De gevel van het dichtstbijzijnde dierenverblijf moet op voldoende afstand staan van gevel van het geurgevoelige object (behalve ruimte-voor-ruimtewoningen en soortgelijke geurgevoelige objecten). De minimumafstand staat in artikel 5, lid 1 Wgv en is:

  • 50 meter binnen de bebouwde kom
  • 25 meter buiten de bebouwde kom

Bij het onderscheid binnen de bebouwde kom/buiten de bebouwde kom gaat het om de ligging van het geurgevoelige object. Of de veehouderij binnen (of buiten) de bebouwde kom ligt, maakt niet uit.

Afstand meten

U meet de afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzijde van het geurgevoelige object. Het gaat om de buitenzijdes (gevels) die het dichtst bij elkaar liggen.

Voor alle dieren, maar niet voor alle geurgevoelige objecten

De minimumafstand geldt voor dieren met en zonder geuremissiefactor, dus voor alle aanwezige dierenverblijven. Maar de minimumafstand geldt niet voor ruimte-voor-ruimtewoningen (en soortgelijke geurgevoelige objecten (type a).

Stand still

Als de afstand tussen dierenverblijf en geurgevoelig object niet aan de minimumafstand voldoet, hoeft u niet altijd de omgevingsvergunning milieu te weigeren. Vergunningverlening is mogelijk bij stand still (lid 2 van artikel 5 Wgv). Namelijk als de afstand niet afneemt en:

  • bij dieren met geuremissiefactor: als de geurbelasting én het aantal dieren (met geuremissiefactor) beide niet toenemen
  • bij dieren zonder geuremissiefactor: als de afstand voor de dieren (zonder geuremissiefactor) niet afneemt én het aantal dieren (zonder geuremissiefactor) niet toeneemt

Geen andere afstanden in verordening

Het is niet mogelijk om in een gemeentelijke verordening andere minimumafstanden van gevel tot gevel op te nemen.

Achtergrond artikel 5 Wgv
Waarom een gevel-tot-gevelafstand? De reden is dat het geometrisch gemiddelde emissiepunt van een dierenverblijf soms op forse afstand van een geurgevoelig object ligt. Als men alleen daarvan meet, zou het dierenverblijf zonder dit artikel aan ‘het keukenraam van de buren' mogen grenzen. Dat is milieuhygiënisch ongewenst.


Wat zijn geurgevoelige objecten?

Platteland in de winter