Stand van zaken V-Stacks

Agrarisch landschap

In 2015 is gediscussieerd over aanpassing van V-Stacks vergunning. Na een verkenning is besloten om het model niet aan te passen.

Hieronder vindt u de berichtgeving over die discussie uit 2014 en 2015.

V-Stacks vergunning blijft in ieder geval in gebruik tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Er zijn helaas geen resultaten.