Foutmeldingen en oplossingen V-stacks

Grijs scherm in plaats van kaart

Als ik in V-Stacks-vergunning kies voor berekenen, krijg ik wel een tabel met het resultaat, maar in plaats van een grafische weergave/kaart, zie ik een grijs scherm. Nadat het bestand naar Word is geëxporteerd, is er wel een grafische weergave zichtbaar, maar deze is van het voorbeeld "Beestenboel". Wat is de oorzaak?

Deze foutmelding heeft te maken met het werken in een netwerkomgeving: instellingen van lees- en schrijfrechten of de registratie van het .ocx bestand.

Zie ook: Foutmelding: berekenen geurbelasting.

Foutmelding berekening geurbelasting

Wat zijn de oorzaken van de volgende foutmeldingen in V-Stacks vergunning:

 • bij berekenen: "unable to open requested file"
 • bij start berekenen: "onvolledig ruwheidsbestand X: 123800 y: 386300"
 • na berekenen: " -! BESTANDSFOUT: geen bestand voor meteogegevens [..]"
 • na berekenen: "simulatie niet goed beëindigd, controleer uw instellingen en begin opnieuw: code 3"

De oorzaak van deze foutmeldingen kan zijn:

1. U werkt rechtstreeks van de Cd-rom.

De bestanden kunnen daarom niet overschreven worden. De oplossing is om het programma te installeren op uw computer, let dan ook op de aandachtspunten bij de volgende oorzaken.

2. U werkt in een (citrix)netwerkomgeving.
Het programma is bedoeld om gebruikt te worden op een stand-alone computer zodat ook een veehouder er gemakkelijk zelf mee kan werken. Het is niet zonder meer geschikt om via een netwerk te draaien. De oorzaak van de foutmelding is de wijze van het opslaan van bestanden en de schrijfrechten binnen de netwerkomgeving. Het is in sommige gevallen mogelijk om het programma wel op een netwerk te laten draaien maar dan moet uw systeembeheerder een aantal instellingen wijzigen (Zie 2a en 2b). Deze oplossingen zijn op eigen risico! Wij raden aan om het programma op een stand-alone computer of laptop te installeren.

2a. Windows beveiligingsinstellingen verhinderen de benodigde registratie van een bestand.

Om dit op te lossen dient het TTFI6.ocx bestand geregistreerd te worden:
• Ga naar Start (links onder) en dan naar uitvoeren (of RUN afhankelijk van de ingestelde taal binnen Windows).
• Druk op Bladeren (of Browse). Zoek (met Alle bestanden / All files) de OCX op:
• In dit voorbeeld staat het programma op de c: schijf onder program files
• "C:\Program Files\V-Stacks-Vergunning\Bin\TTFI6.ocx"
• Zet dan VOOR de bovenstaande tekst REGSVR32. Dan komt er dus te staan:
• REGSVR32 "C:\Program Files\V-Stacks-Vergunning\Bin\TTFI6.ocx"
• Let op de spatie tussen REGSVR32 en de quotes.
• Druk op OK. Er wordt een dialoog zichtbaar waarin staat of dat is gelukt.

Bovenstaande oplossing werkt voor V-Stacks-Vergunning. Het is gebleken dat in sommige gevallen ook problemen bij V-Stacks-Gebied verholpen kunnen worden door het kopiëren en registreren van het TTFI6.ocx bestand naar "C:\Program Files\V-Stacks-Gebied\Bin\"

2b. De rechten van de programmabestanden zijn ingesteld op read-only.

Hierdoor is het niet mogelijk is om de door u ingevoerde gegevens naar een nieuwe grafische afbeelding weg te schrijven. In dat geval dient u of uw systeembeheerder de rechten aan te passen van de .tps bestanden die in de bin-directory van het programma staan. Selecteer de bestanden en druk op de rechtermuisknop, kies eigenschappen en verwijder het vinkje bij "alleen-lezen". Kijk ook bij eigenschappen onder het tabblad beveiligingen of er daar ook volledige schrijfrechten bij de gebruikers staan en laat dit wanneer nodig aanpassen.

Foutmelding "Invalid numeric input"

De oorzaak van deze foutmelding heeft waarschijnlijk te maken met de bronbestanden. Bij het maken van de bronbestanden zijn de volgende punten van belang:

 • Het gebruik van punten en komma's: komma's zijn niet toegestaan, punten wel.
 • Het invullen van waarden: lege waarden geeft errors.
 • Het aantal regels en kolommen: bij bronbestanden zijn de eerste twee regels vrij te kiezen tekst en vanaf kolom 10 kan het bestand worden uitgebreid met eigen tekst; bij receptorenbestanden mag alleen de eerste regel vrije tekst bevatten en kan vanaf kolom 5 eigen tekst worden ingevoerd.
 • De tekst in de kopregel (begint met ID of IDNR) moet overeenkomen met die van het testbestand.

In paragraaf 3.6 en 3.7 van de Handleiding V-Stacks gebied is een voorbeeld van een bronnenbestand en van een receptorenbestand weergegeven. In het programma is een testbestand meegeleverd. U kunt dit testbestand als basis gebruiken, dan heeft u direct de juiste kopregels. In bijlage 1 van de Handleiding V-Stacks gebied zijn relevante instellingen van Windows/Excel opgenomen.

Foutmeldingen in V-stacks gebied

Wat betekent in V-Stacks gebied de foutmeldingen:

 • 'het bronbestand D:\V-Stacks-Gebied\input\bronnen.dat kan niet worden gevonden, berekening niet uitgevoerd'
 • 'het receptorpunten bestand D:\V-Stacks-Gebied\input\receptoren.dat kan niet worden gevonden, berekening niet uitgevoerd'

De locatie waar het programma standaard naar bronbestanden en receptorbestanden (geurgevoelige objecten) zoekt, komt niet overeen met de locatie waar de bestanden daadwerkelijk staan. Het programma zoekt standaard op C:/. Na installatie moet deze verwijzing worden veranderd. Dit gaat als volgt:

 • Ga in het menu naar Gebieden en klik op Bewerk gebieden. U komt in scherm SG2: Overzicht van alle gebieden.
 • Kies voor het veranderen van het path bij toevoegen of wijzigen gebieden. U komt in scherm SG21 en daar kunt u de paden wijzigen waar het programma de bronfile en het receptorfile zoekt. Ook kan het pad waar het programma de uitvoerbestanden naartoe wegschrijft, worden gewijzigd.

Voorkomen overschrijven vorige berekening

Na elke berekening wordt mijn vorige berekening overschreven. Kan ik dat voorkomen?

In V-Stacks vergunning kan in plaats van wijzigen van een bedrijf gekozen worden voor kopiëren. Er wordt dan een kopie gemaakt. In deze kopie kunnen gegevens worden gewijzigd en een nieuwe berekening worden uitgevoerd.

Bij V-Stacks gebied worden de bestanden overschreven als u een berekening opnieuw uitvoert. U kunt dit voorkomen door de gewijzigde data-bestanden niet te vervangen maar in een nieuwe map op te slaan. Onder wijzigen gebied, kunt u dan voor de bron-file en de receptor-file een verwijzing maken naar deze nieuwe map. Ook de uitvoerdirectory kunt u veranderen.

Uitwisselen bestanden tussen V-stacks vergunning en gebied niet mogelijk

Is het uitwisselen van .dat bestanden tussen V-Stacks Vergunning en V-Stacks gebied mogelijk?

Nee, uitwisseling tussen die bestanden is niet mogelijk. De benodigde gegevens van V-Stacks vergunning kunnen niet automatisch (met behulp van de reeds ingevoerde data) worden gebruikt als invoer voor V-Stacks gebied. De gegevens voor V-Stacks gebied moeten apart ingevoerd worden.