Wijzigingen V-stacks

Op 27 mei 2010 is V-Stacks vergunning gewijzigd, omdat er  een invoerbeperking was. Het was namelijk niet mogelijk een norm groter dan 20 odour units (Ou) in te voeren. Dit is hersteld.

Deze invoerbeperking heeft geen enkele invloed (gehad) op de rekenresultaten. De norm speelt namelijk geen rol in de verspreidingsberekening,  alleen in de toetsing áchteraf. Wel stond een berekende geurbelasting groter dan 20 Ou's mogelijk onterecht rood gemarkeerd in de uitvoer. Houd dan bij de interpretatie van de rekenresultaten alleen rekening met normen in de Wgv of de normen van de verordening.

Opnieuw installeren

Als u nog de oude versie heeft, kunt u ervoor kiezen het model opnieuw te installeren met een van de installatiebestanden. Een andere mogelijkheid is dat u het uitvoeringsbestand vervangt wat de invoerbeperking wegneemt: V-Stacks-vergunning 2010.exe (als zip-file).
Als u al de versie V-Stacks vergunningen 2010 geïnstalleerd had vóór 27 mei 2010, kunt u hier het vervangend V-Stacks-Vergunning 2010.exe bestand downloaden (als zip-file). Een andere optie is dat u het bestand geheel opnieuw te installeert.

Opnieuw berekening V-Stacks gebied maken

V-stacks gebied 2007 is bedoeld als instrument om een robuuste gebiedsvisie te ontwikkelen (zie toelichting op de Rgv in Staatscourant 2006, 246) om daarna individuele normen van af te leiden. Als het zo gebruikt is, dan gaf in de meeste gevallen het gebruik van de nieuwe versie van V-Stacks vergunning geen problemen.

De individuele normen kunnen ook feitelijk als uitgangspunt hebben gediend. V-stacks gebied 2007 kan dan gebruikt zijn om deze juist zo vast te stellen dat op sterk lokaal of zelfs individueel bedrijfsniveau ontwikkelingen al of niet mogelijk gemaakt konden worden. Dan bestaat het risico dat de nieuwe versie van V-Stacks vergunning roet in het eten gooit. In dat geval adviseren wij om de gebiedsvisie opnieuw te maken. Dit keer zoals bedoeld: de gebiedsvisie als uitgangspunt en onderbouwing nemen voor het afleiden van individuele normen.

Welke zaken zijn veranderd?

V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied zijn in 2010 aangepast vanwege wijziging van de Rgv, nummer 9998. De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Voor stallen met een hoogte vanaf ongeveer 10 meter berekent versie 2010 hogere waarden. Dit komt doordat de zogwerking van de stal zelf beter in de berekening is verwerkt. De geurbelastingen die met V-Stacks 2010 zijn berekend, benaderen de werkelijke geurbelasting beter;
  • De ondergrens voor de uittreesnelheid is weer verlaagd naar de uitgangssituatie van 0,4 m/s in plaats van 1 m/s. Het oude model gaf een ongewenste afronding van een uittreesnelheid van 0,4 m/s. Dit had een onlogisch effect op de berekende geurbelasting. Daarom was eerder het advies om aan te sluiten bij de minimale invoerwaarde in Stacks. Daarnaast was het advies om een uittreesnelheid van 1 m/s te hanteren zoals de Gebruikershandleiding V-Stacks vergunning 0,4 m/s voorschrijft. In V-Stacks vergunning 2010 is deze "bug" verholpen en is rekenen met 0,4 m/s weer mogelijk;
  • Kleine aanpassingen in de gebruikersschil en het rekenhart;
  • Het kopiëren van ingevoerde gegevens is mogelijk gemaakt;
  • Het inlezen van de invoerbestanden van eerdere versies in de nieuwe versie is mogelijk gemaakt.