Eindadvies evaluatie geurregelgeving veehouderij

In oktober 2016 is het eindadvies  opgesteld van bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij. Het eindadvies doet aanbevelingen voor één samenhangend toetsingskader voor bouw- en milieuprocedures om geuroverlast voor de burger zoveel mogelijk te beperken.

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft hierop haar reactie gegeven. Deze reactie is op  1 juni 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.