Gebruikershandleiding bij V-Stacks vergunning v2020 gepubliceerd

Op 30 oktober 2020 is de gebruikershandleiding bij de nieuwe versie van V-stacks vergunning (v2020) gepubliceerd.

Deze handleiding vervangt de eerdere versie uit 2017. Aanleiding voor de aanpassing is de publicatie van de nieuwe versie van V-Stacks vergunning (v2020). Daarnaast zijn vragen en opmerkingen die via de helpdesk en andere wegen bij ons binnenkwamen verwerkt.

De belangrijkste aanpassingen zijn onder andere:

  • nieuwe functies van V-Stacks vergunning v2020 toegelicht
  • vragen en antwoorden die voorheen op de website stonden verwerkt
  • teksten over het kader en de regelgeving zijn waar mogelijk verplaatst naar de website, als voorbereiding op de Omgevingswet