Gebruikershandleiding bij V-Stacks vergunning v2020 gepubliceerd

Op 11 maart 2020 is een nieuwe versie van de gebruikershandleiding bij de versie van V-stacks vergunning (v2020) gepubliceerd.

Deze handleiding vervangt de eerdere versie uit 2017. Aanleiding voor de aanpassing is de publicatie van de nieuwe versie van V-Stacks vergunning (v2020). Daarnaast zijn vragen en opmerkingen die via de helpdesk en andere wegen bij ons binnenkwamen verwerkt.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Nieuwe functies van V-Stacks vergunning v2020 toegelicht.
  • Vragen en antwoorden die voorheen op de website stonden verwerkt.
  • Teksten over het kader en de regelgeving zijn waar mogelijk verplaatst naar de website, als voorbereiding op de Omgevingswet.
  • Aangepaste invoerinstructie voor luchtwassers en stuwbakken (grote, niet-ronde uitstroomopeningen).
  • Werkwijze toegevoegd voor situaties waarbij de uitstroomopening omringt is door gebouwen.