Consultatie V-Stacks vergunning 2020

De internetconsultatie van de wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij is (Rgv) is gestart. Het rekenmodel 'V-Stacks vergunning 2020' vervangt het oude model 'V-stacks vergunning 2010'. Via de website internetconsultatie.nl kunt u tot 20 april 2021 reageren op de wijziging.

Aanleiding consultatie

De Rgv bepaalt welke versie van het model een veehouderij moet gebruiken. De wijziging van de versie van V-Stacks vergunning heeft gevolgen voor veehouderijen die willen uitbreiden en voor omwonenden. Op de website internetconsultatie.nl kunt u lezen wat de gevolgen zijn.

Het programma V-Stacks vergunning 2020 en de handleiding V-stacks vergunning staan op de website van Infomil.