Rgv-wijziging 21 juni 2021

Op 20 juni 2021 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) gepubliceerd (Staatscourant 2021,31293). Deze regeling treedt op 21 juni in werking. Het rekenmodel V-Stacks vergunning 2020 vervangt het oude model V-stacks vergunning 2010.

De Rgv bepaalt welke versie van het model moet worden gebruikt bij het bereken van de geurbelasting door veehouderijen op geurgevoelige objecten. De wijziging van de versie van V-Stacks vergunning heeft gevolgen voor veehouderijen die willen uitbreiden, en voor omwonenden.

Aanpassingen V-Stacks vergunning 2020

De belangrijkste wijzigingen in het programma zijn:

  • De gegevens in de omgeving die van invloed zijn op de verspreiding (ruwheid) van geur zijn geactualiseerd.
  • De meteogegevens worden nu op basis van het weerstation in de buurt nauwkeuriger berekend.
  • Daarnaast is het gebruiksgemak verbeterd.

Een uitgebreide beschrijving van de aanpassingen staat  op de pagina Versies V-Stacks vergunning. Op de pagina V-Stacks vergunning v2020 is de nieuwe versie te downloaden, zodat u het programma alvast kunt installeren.

Met deze aanpassingen benadert het model beter de werkelijke situatie.