Rgv-wijziging 19 juli 2018

Op 19 juli 2018 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2018, nr 39679). Deze regeling treedt op 20 juli in werking.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De rendementen van combi-luchtwassers en één biologische wasser zijn aangepast omdat de geurreductie in praktijksituaties niet overeen komt met de rendementen in de Rgv. Uitgangspunt bij de aanpassing is het werkingsprincipe van de luchtwassers. Een combi-luchtwasser met een chemisch wasstap krijgt een reductie van 30%. Is er sprake van een biologische wasstap, dan is het reductiepercentage  45%.
  • Luchtwassers kunnen nu ook voor geurreductie bij geiten worden ingezet. Hierbij moet wel worden voldaan aan de voorwaarden van BWL 2017.07.V1