Publicatie wijziging Rgv

Op 10 april 2017 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) gepubliceerd (Staatscourant 2017, nr. 20211).

De  wijziging van de Rgv gaat over de aanpassing van de emissiefactoren voor parelhoenders. Dit is het gevolg van het herzien van de geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens. Bij de vorige wijziging van de Rgv (Stcrt. 2016, 49498) is door een vergissing de geuremissiefactor voor parelhoenders niet aangepast. Met deze wijziging wordt dit hersteld en worden de geuremissiefactoren voor parelhoenders weer in overeenstemming gebracht met die voor vleeskuikens.