Wijziging Rgv december 2017

Op 12 december 2017 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd (Staatscourant 2017, IENM/BSK-2017/281210, Nr. 69967). Deze wijziging is op 13 december 2017 in werking getreden.

De regeling is op de volgende punten aangepast:

  • de versienummers van de systeembeschrijvingen van de huisvestingssystemen  (BWL-nummers) zijn gewijzigd in verband met de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij
  • de opmaak van de tabel is aangepast. De verwijzingen naar de systeembeschrijvingen en de eindnoten zijn in aparte kolommen opgenomen. Dit bevordert de leesbaarheid en het gebruiksgemak van de tabel

De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd.