V-Stacks gebied v2020

V-Stacks gebied v2020 is op 2 februari 2022 beschikbaar gesteld. Dit model is de opvolger van versie 2010. De belangrijkste aanpassingen die eerder in V-Stacks vergunning v2020 waren doorgevoerd, zijn nu ook in V-Stacks gebied verwerkt. De handleiding is ook bijgewerkt.

Aanpassingen V-Stacks gebied v2020.

De belangrijkste wijzigingen in het programma zijn:

  • Voor meteo-gegevens en de kenmerken van de omgeving die van invloed zijn op de verspreiding (ruwheid) maakt het model gebruik van Pre-SRM. Dezelfde versie van Pre-SRM als in V-Stacks vergunning v2020 is gebruikt; vandaar ook hetzelfde versienummer: V-Stacks gebied v2020.
  • Het grootte van het gebied dat het model kan doorrekenen is vergroot tot maximaal 25x25 km.
  • Het maximale aantal bronnen is verhoogd naar 2500 en het maximale aantal GGO's naar 5000.

Een uitgebreide beschrijving van de aanpassingen staat  op de pagina Versies V-Stacks gebied. Op de pagina V-Stacks gebied v2020 is de nieuwe versie te downloaden. Op de pagina Handleiding V-Stacks gebied vindt u de bijgewerkte handleiding.