Beoordeling geur van dierenverblijven (stallen)

Hier vindt u vragen en antwoorden over het aspect geur bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu voor een veehouderij. De Wet geurhinder en veehouderij is het toetsingskader.

Omdat het Activiteitenbesluit nauw aansluit bij de eisen van de Wet geurhinder en veehouderij, is deze informatie ook te gebruiken bij het beoordelen van type B-bedrijven. Dat zijn veehouderijen waarvoor de geureisen voor het houden van landbouwhuisdieren van het Activiteitenbesluit gelden.