In welke gevallen wordt een afgesplitste bedrijfswoning beschermd tegen geur van veehouderijen?

Vraag

Krijgen afgesplitste bedrijfswoningen wel of geen bescherming tegen geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen?

Antwoord

Dat hangt af van de situatie:

  • Geen bescherming: als de woning feitelijk bewoond wordt door derden, maar nog steeds bestemd is als bedrijfswoning
  • Geen bescherming: als de woning herbestemd is als plattelandswoning of voormalige bedrijfswoning
  • Wel bescherming: als de woning is herbestemd als burgerwoning

Hierover is veel jurisprudentie verschenen.