Wat is het "aanhangig maken" van de ontwerpverordening geur veehouderijen?

Vraag

Hoet moet ik de woorden ‘aanhangig is gemaakt’ van artikel 7 lid 3 van de Wet geurhinder en veehouderij lezen?

Antwoord

Dat leest u als: "aan de orde gesteld". Of "voorgelegd".

Als een ontwerp van de verordening aan de raad (als raadsvoorstel) is voorgelegd, is het "aanhangig gemaakt". De bepalende datum is de datum, waarop het raadvoorstel is verzonden naar het secretariaat van de gemeenteraad.

Met ontwerp wordt natuurlijk wel een inhoudelijk voorstel voor de verordening bedoeld. En niet de intentie om een verordening op te stellen. Maar omdat sprake is van een ontwerp, is kan er inhoudelijk nog wel een en ander wijzigen.