Kan ik het begrip geurgevoelig object bij de geurregelgeving veehouderijen zelf nader invullen?

Vraag

Biedt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) de ruimte om het begrip geurgevoelig object in een gemeentelijke verordening zelf nader in te omschrijven?

Antwoord

Nee. De Wgv biedt die mogelijkheid niet. Artikel 1 van de Wgv geeft de definitie van geurgevoelig object. De gemeente mag dit niet zelf beperken, oprekken of nader invullen - in de verordening. Maar wél in beleidsregels. De gemeente mag de definitie in beleidsregels specificeren. Zolang dit binnen de definitie van de Wgv blijft.

In de verordening kan de gemeente wel voor bepaalde geurgevoelige objecten andere waarden voor geurbelasting of andere minimumafstanden opnemen. Zolang dit binnen de bandbreedte van artikel 6 Wgv blijft.

De interpretatie van het begrip geurgevoelig object van de Wgv in concrete gevallen is natuurlijk wel aan het bevoegd gezag. Dat moet bepalen of een object voldoet aan de definitie. Bijvoorbeeld bij het beoordelen van de aanvraag omgevingsvergunning milieu.

Dit is hetzelfde voor de beoordeling van veehouderijen die onder de geurbepalingen van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit vallen.