Moet een gebiedsvisie zijn vastgelegd in het bestemmingsplan of is dat geen eis?

Vraag

Moet ik de gebiedsvisie vastleggen in het bestemmingsplan?

Antwoord

Nee, de gemeente is niet verplicht om de gebiedsvisie vast te leggen in het bestemmingsplan. Het mag natuurlijk wel. En het ligt ook voor de hand, om de gebiedsvisie inhoudelijk te laten aansluiten bij het bestemmingsplan.

Als de gemeente de gebiedsvisie opstelt als ondersteuning van een (nieuw) bestemmingsplan, is het aan te raden de overwegingen uit de gebiedsvisie over te nemen in het bestemmingsplan.