Loopt de gemeente het risico op eisen tot schadevergoeding door het opstellen van een geurverordening?

Vraag

Welk risico loopt een gemeente op een schadeclaim bij het opstellen van een verordening met een lagere (of hogere) geurbelastingsnorm?

Antwoord

In het algemeen geen: het opstellen van de verordening leidt in het algemeen niet tot schadevergoeding. Dit staat in het rapport "Verordening Wet geurhinder en veehouderij en schadevergoeding (pdf, 2.2 MB)" van AKD Prinsen Van Wijmen N.V.

Een van de redenen hiervoor is, dat de Wet geurhinder en veehouderij niet verplicht tot sanering van overbelaste situaties en bestaande rechten respecteert. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat de verordening zorgvuldig en goed gemotiveerd tot stand is gekomen.