Mag ik in de geurverordening de normen van een concentratiegebied laten gelden voor een niet-concentratiegebied?

Vraag

Kan ik in de gemeentelijke verordening de normen voor een concentratiegebied van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) laten gelden voor een niet-concentratiegebied?

Antwoord

Nee, dat kan niet. De normen die het bevoegd gezag voor een niet-concentratiegebied kan opnemen in een verordening liggen vast in artikel 6 Wgv.

U kunt wel concentratiegebieden aanwijzen in de gemeentelijke verordening. Dit volgt uit de definitie van concentratiegebied in artikel 1 Wgv.

Dit alles geldt ook voor toepassing van de geurbepalingen van paragraaf 3.5.8 Activiteitenbesluit.