Vragen en antwoorden omgekeerde werking

Hier komen vragen en antwoorden aan bod over de omgekeerde werking van de geurregelgeving voor het houden van landbouwhuisdieren. Het gaat om de Wet geurhinder en veehouderij, en hoe deze doorwerkt in de ruimtelijke planvorming. Bijvoorbeeld in bestemmingsplannen.

schapen in wei