Kan het rapport Verordening Wgv en schadeclaim worden gebruikt voor bestemmingsplanwijzigingen?

Vraag

Is het rapport "Verordening Wet geurhinder en veehouderij en schadevergoeding (pdf, 2.2 MB)" ook te gebruiken voor schadeclaims bij bestemmingsplanwijzigingen?

Antwoord

Nee. Het rapport gaat alleen in op het opstellen van een verordening en niet op planschade. De reden hiervoor is dat er over het onderwerp planschade voldoende bekend is in literatuur en jurisprudentie.

Zie ook Risico op schadevergoeding door verordening.