Geuremissie van 'voormalige eigen' veehouderij telt mee

Bij het bepalen van het woon- en leefklimaat bij een plattelandswoning moet het voormalig eigen bedrijf worden meegenomen. De uitspraak van 23 augustus 2019 (ECLI:NL:RBLIM:2019:7682) is hier duidelijk over. Zie ook de jurisprudentie van de Afdeling die wordt genoemd in deze uitspraak.

Bij het bestemmen van een plattelandswoning moet de gemeente het woon- en leefklimaat beoordelen. Hierbij moet de gemeente de ‘eigen’ veehouderij betrekken. De gemeente beoordeelt wat bepalend is voor het woon- en leefklimaat en of dit aanvaardbaar is. Bij het beoordelen hiervan neemt de gemeente mee dat het gaat om een een woning die bij de veehouderij hoort (maar bewoond mag gaan worden door derden). Met andere woorden: het woon- en leefklimaat mag ‘slechter’ zijn dan als de gemeente de woning zou bestemming als burgerwoning. Hoe slecht is aan de gemeente.

Datum uitspraak:
23 augustus 2019
Zaaknummer:
ECLI:NL:RBLIM:2019:7682
Instantie:
gemeente