Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden

Vanaf 2016 verschenen in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid enkele rapporten over veehouderij en gezondheid. Daaruit komen verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden naar voren. Het roept de vraag op: wat is de betekenis van deze onderzoeksresultaten voor lokale en regionale overheden in gebieden met veehouderijen? Wat zijn de juridische gevolgen en mogelijke instrumenten? Daarom is deze handreiking opgesteld.

De handreiking is bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen in de besluitvorming over veehouderijen in relatie tot de gezondheid van omwonenden.

Deze handreiking is ook in zijn geheel als pdf te downloaden.

Verminderen mogelijke gezondheidsrisico's

Verdieping juridisch kader

Een verdieping op het juridisch kader en jurisprudentie: ruimtelijke ordening, milieu en aanpalende regelgeving.

Technische milieumaatregelen

Voorbeelden van (technische) maatregelen, die toepasbaar zijn binnen milieuregelgeving.