Wet publieke gezondheid

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) moeten burgemeester en wethouders de publieke gezondheidszorg bevorderen. Dat betekent bijvoorbeeld, dat ze in bestuurlijke beslissingen rekening houden met gezondheidsaspecten. Zo kunnen ze optreden om dierziekten te bestrijden die een gevaar voor de gezondheid van mensen opleveren. Optreden vanuit de Wpg is mogelijk naast de diergezondheidswetgeving.

Voor besluiten in het kader van ruimtelijke ordening en milieu lijkt de Wpg geen specifieke plichten op te leggen. Uit jurisprudentie blijkt dat uit deze wet in het kader van de bestemmingsplanprocedure geen aanvullende onderzoeksverplichting volgt. Zie uitspraken nr. 20100964/1/R3, 19 oktober 2011 en 201207856/1/R1, 26 maart 2014.

Hoewel de Wpg juridisch niet lijkt te verplichten tot concrete acties, is het wel raadzaam om de GGD in te schakelen voor advisering over besluiten met gevolgen voor omwonenden van veehouderijen.

Conclusie

De Wpg komt niet aan bod bij instrumenten in het kernonderdeel Mogelijkheden voor verminderen gezondheidsrisico's, maar het is wel raadzaam om als bevoegd gezag de GGD in te schakelen voor advies.