Geiten en longontsteking

Rondom geitenhouderijen hebben mensen een grotere kans op longontsteking.

Omwonenden binnen 1,5 tot 2 km afstand van een geitenhouderij hebben een verhoogd risico op een longontsteking. De overzichtstabel geeft inzicht in de hoogte van dit extra risico.

Bevestiging onderzoeksresultaten

Het verband tussen geitenhouderijen en longontsteking blijkt uit verschillende Nederlandse studies binnen het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO). Bijvoorbeeld uit de vervolganalyses van de VGO-aanvullende studies in 2017 en de VGO-III deelresultaten in 2018.  In het VGO-hoofdonderzoek waren hiervoor al aanwijzingen gevonden, die daarna nader onderbouwd zijn over een langere periode.

Ook blijkt het verband in vergelijkbare mate aanwezig in het onderzoeksgebied in Utrecht, Gelderland en Overijssel (periode 2014-2017).

Oorzaak?

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de relatie tussen geitenhouderijen en de verhoogde kans op longontsteking. Daarom lopen er nog verschillende vervolgonderzoeken.

De Q-koortsuitbraak heeft waarschijnlijk tijdens de vroege jaren bijgedragen aan het verhoogde aantal longontstekingen. Maar het is geen verklaring van het verhoogde risico vanaf 2011. Want mensen met longontstekingen hadden bijvoorbeeld niet vaker een infectie met de Q-koortsbacterie doorgemaakt. Gezien de onzekerheden rondom de oorzaken van het verhoogde risico op longontsteking rondom geitenbedrijven is eerst meer onderzoek nodig in en om geitenhouderijen naar het voorkomen van, de samenstelling van, de uitstoot van en verspreiding van (bio)-aerosolen en fijnstof, alvorens gerichte bedrijfsmaatregelen te kunnen adviseren, aldus de VGO-onderzoekers.

Vragen en antwoorden over onderzoeken

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid publiceert regelmatig over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. Ook helpt het Kennisplatform bij het duiden van onderzoeksresultaten en mediaberichten. Zie bijvoorbeeld:

Daarnaast heeft het RIVM over de verschillende VGO-deelonderzoeken factsheets en vragen en antwoorden opgesteld: