Overzichtstabel verbanden

De belangrijkste gevonden verbanden tussen veehouderijen en de gezondheid van omwonenden staan in een overzichtstabel (pdf, 239 kB). De VGO-studies (Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden) vormen de belangrijkste basis van dit overzicht. De tabel geeft informatie over:

  • welke relaties zijn gevonden
  • welke diersoorten daarbij een rol spelen
  • in welke situaties een verband gevonden is (afstand, veedichtheid)
  • mogelijke oorzaken/verdachte stoffen
  • de (on)zekerheden bij het gevonden verband.

Meer informatie over gezondheidsonderzoeken

Uitgebreidere informatie en verwijzingen naar de VGO-onderzoeken vindt u op de website van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid.

De website van het RIVM bevat ook veelgestelde vragen over het VGO-onderzoek, een beknopte brochures en een filmpje over de onderzoeksresultaten.

De GGD-richtlijn medische milieukunde: veehouderij en gezondheid (oktober 2020) gaat uitgebreid in op onderzoeksresultaten in binnen- en buitenland.

De Gezondheidsraad publiceerde in 2018 zijn vervolgadvies over gezondheidsrisico's rond veehouderijen. Daarin beschouwt de Gezondheidsraad het VGO-onderzoek verder in de context van alle andere wetenschappelijke kennis over luchtverontreiniging en gezondheidsrisico’s rond veehouderijen.