Welke stoffen zorgen voor gezondheidsrisico’s?

Dit onderdeel geeft beknopte informatie over de relatie met gezondheid in de omgeving van veehouderijen voor fijnstof, ammoniak (via secundair fijnstof), endotoxinen en micro-organismen. Endotoxine lijkt daarbij een relevante merker van vee-gerelateerde blootstelling.

Zulke kennis kan relevant zijn bij de duiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de lokale praktijk.