Doen van een melding

Voor het oprichten en uitbreiden van een veehouderij kan een melding nodig zijn, afhankelijk van het type bedrijf. Een melding weigeren is niet mogelijk, dus ook niet vanwege mogelijke risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van een veehouderij. De melding is namelijk een kennisgeving aan bevoegd gezag, zonder dat sprake is van acceptatie of weigering door het bevoegd gezag.

Wel kan het bevoegd gezag handhaven op het niet of onvolledig indienen van een melding.

Conclusie: het is niet mogelijk om een melding te weigeren vanwege gezondheidsrisico’s. Wel moet de melding volledig zijn. Het onderdeel 'Instrumenten milieu' gaat verder in op de melding.