Juridische verdieping RO

De ruimtelijke ordening (RO) biedt gemeenten en provincies instrumenten om rekening te houden met mogelijke risico’s voor de gezondheid voor omwonenden van veehouderijen. Deze juridische verdieping RO geeft een uitgebreid overzicht van regelgeving en jurisprudentie en is bedoeld voor diegenen die zich willen verdiepen in de juridische achtergrond.

De onderdelen sluiten af met een conclusie: in hoeverre speelt dit instrument een rol in de praktijk? De ‘kern’ van deze handreiking, 'Mogelijkheden voor vermindering gezondheidsrisico’s', bevat onder meer de onderdelen 'Instrumenten ruimtelijke ordening' en 'Instrumenten milieu'. Daar komen deze instrumenten dan verder aan bod, met oog voor de praktische toepassing.

Dit verdiepende overzicht geeft dus een analyse van de verschillende (theoretische) mogelijkheden. Het vormt de basis voor de instrumentenselectie.