Voorbereidingsbesluit

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de gemeenteraad, dat een bestemmingsplan voor een gebied wordt voorbereid.

Voorbereidingsbesluit en veehouderijen

Provincies en gemeenten kunnen met een voorbereidingsbesluit ontwikkelingen voorkómen, die in hun ogen ongewenst zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om de volgende situaties:

  • Nieuwbouw van een veehouderij of uitbreiding van een veehouderij met nadelige gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.
  • De bouw van woningen in de nabijheid van veehouderijen.

Ook kunnen gemeenten en provincies een voorbereidingsbesluit nemen waarmee ze een tijdelijke bouwstop van (een bepaalde soort) veehouderijen afkondigen. Bijvoorbeeld in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. Via een voorbereidingsbesluit kunnen ook werkzaamheden worden stopgezet.

Met een voorbereidingsbesluit kunnen provincies en gemeenten, als zij dat wensen:

  • het gebruik van gronden of bouwwerken beperken of verbieden. Het voorbereidingsbesluit kan zorgen voor een verbod of beperking van de bouw en uitbreiding van bijvoorbeeld geitenstallen
  • voorkómen dat het gebruik van gronden wordt gewijzigd. Dan is het bijvoorbeeld niet mogelijk om stallen om te zetten naar stallen voor een milieubelastender diersoort.

Het voorbereidingsbesluit loopt vooruit op een wijziging van het gemeentelijke bestemmingsplan of provinciale verordening met hetzelfde doel. Het voorbereidingsbesluit moet een goede motivering van gezondheidsrisico’s bevatten.

Gemeentelijk voorbereidingsbesluit

Met een voorbereidingsbesluit kan een gemeente verklaren, dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid (artikel 3.7 Wro). Als een gemeente een ontwikkeling ongewenst vindt, kan ze hiermee ruimtelijke ontwikkelingen in (een deel van) de gemeente aanhouden. Dit kan voor een periode van maximaal twee jaar, bijvoorbeeld voor bepaalde sectoren van veehouderijen.

Dit betekent dat geen uitbreidingshandelingen meer mogen worden verricht of werken mogen worden uitgevoerd die mogelijk in strijd komen met het nieuwe bestemmingsplan. Ook al zijn ze in overeenstemming zijn met het (nog geldende) bestemmingsplan.

Provinciaal voorbereidingsbesluit

De provincie kan een voorbereidingsbesluit nemen, vooruitlopend op een wijziging van de verordening ruimte (artikel 4.1, vijfde lid Wro). Als een provincie een ontwikkeling ongewenst vindt, kan ze hiermee ruimtelijke ontwikkelingen in (een deel van) de provincie aanhouden. Dit kan voor een periode van maximaal twee jaar, bijvoorbeeld voor bepaalde sectoren van veehouderijen.

Conclusie

Provincies en gemeenten kunnen een voorbereidingsbesluit toepassen om (in hun ogen) ongewenste situaties vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen tegen te gaan. Het is een tijdelijk instrument, vooruitlopend op een wijziging van een bestemmingsplan of provinciale  verordening. Het onderdeel 'Instrumenten ruimtelijke ordening' geeft voorbeelden van voorbereidingsbesluiten.