Milieumaatregelen

In dit verdiepingsonderdeel staan (technische) maatregelen beschreven. Deze zijn toepasbaar vanuit milieuregelgeving. Doel is om gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.