Milieumaatregelen in gebieden met veel veehouderijen

Bij mensen in gebieden met veel veehouderijen is een vermindering van de longfunctie waargenomen. Meer hierover leest u in het verdiepingsonderdeel Gezondheidseffecten bij omwonenden van veehouderijen.

Risico's verminderen

Emissiebeperking van fijnstof en endotoxinen helpt waarschijnlijk om dit gezondheidsrisico voor omwonenden te verkleinen. Daarnaast helpt ammoniakreductie om in een groter gebied de 'deken' van fijnstof aan te pakken (door de vorming van secundair fijnstof uit ammoniak). Daarmee kunnen gezondheidsrisico's worden verminderd in een groot deel van Nederland.

Welke maatregelen?

Voor verschillende diersoorten zijn maatregelen mogelijk om de emissies van fijnstof, endotoxinen en ammoniak te verminderen. Bijvoorbeeld bij pluimvee, varkens, rundvee, geiten, schapen en nertsen. De mogelijke maatregelen staan uitgewerkt in de Rav en bijbehorende stalbeschrijvingen (leaflets) voor 'bestaande maatregelen'. Voor de verschillende diercategorieën en stalsystemen uit de Rav zijn emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijnstof bekend. In het stalmaatregelenrapport staan bovendien de zogenoemde 'perspectiefvolle maatregelen' voor deze diersoorten.

Per situatie zal verschillen welke maatregel het beste past en werkbaar is. En ook buiten onderstaande maatregelen worden innovatieve maatregelen ontwikkeld, bijvoorbeeld in het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.