Milieumaatregelen pluimveebedrijven

Pluimveebedrijven kunnen maatregelen treffen om de uitstoot van fijnstof, endotoxinen en ammoniak te beperken.

Hierna staan de bestaande maatregelen in tabel 3 opgesomd. Perspectiefvolle maatregelen staan daaronder in tabel 4. Sommige maatregelen kunnen gecombineerd worden. Lees meer over de gecombineerde reductiepercentages voor fijnstof en ammoniak.

Per situatie zal verschillen welke maatregel het beste past en werkbaar is. En ook buiten onderstaande maatregelen worden innovatieve maatregelen ontwikkeld, bijvoorbeeld in het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij.

Tabel 3: Bestaande maatregelen pluimvee

Nummer/naam uit stalmaatregelenrapport

Rav- nummer

Effect op emissie uit de stal

Kosten

per dierplaats per jaar in euro

Endotoxinen

Fijnstof

Ammoniak

4.1 Dunnere strooiselmestlaag E 7.10 15-40% 20% 20%

0,08 (leghennen)

6.1 Oliefilm op vloer via leiding/nozzles

E 7.1, E 7.8

++

15–54%

0

0,60 (leghennen

0,20 (vleeskuikens)

6.2 Oliefilm op vloer via robot

E 7.9

+

30%

0

0,91 (leghennen)

8.1 Negatieve ionisatie

E 7.2

++

49%

0

0,10 (vleeskuikens)

10.1 Verlagen ventilatie door koeling

++

++

++

0,52 (vleeskuikens)

11.1 Warmtewisselaar

E 7.6, E 7.7

+

13–33%

+

0,28 – 0,39 (leghennen)
0,02 – 0,12 (vleeskuikens)

11.2 Droogfilterwand

E 7.4

++

40%

0

0,12 (leghennen)

0,13 (vleeskuikens)

11.3 Mestdroogtunnels

E 6.1, E 6.4

++

30–55%

-

0,38 (leghennen)

11.6 Elektrostatische precipitator

E 7.5

++

57%

0

0,36 (leghennen)

0,38 (vleeskuikens)

11.7 Biobed

Diverse Rav-categorieën

++

80%

70%

1,00 (leghennen)

1,12 (vleeskuikens)

11.8 Simpele waterwasser

E 7.3

+

33%

0

0,94 (leghennen)

0,94 (vleeskuikens)

11.9 Chemische luchtwasser

Diverse Rav-categorieën

+

35%

70–95%

0,93 (leghennen)

0,89 – 1,18 (vleeskuikens)

11.10 Biologische luchtwasser

Diverse Rav-categorieën

++

60–75%

70-85%

1,22 (leghennen)

1,21 (vleeskuikens)

◊ = niet opgenomen in de Rav, maar toch een bestaande maatregel omdat deze volgens het stalmaatregelenrapport reeds onderdeel is van enkele nieuwe stalconcepten voor vleeskuikens en vleesvarkens.

Tabel 4: Perspectiefvolle maatregelen pluimvee

Nummer/naam uit stalmaatregelenrapport

Effect op emissie uit de stal

Kosten

per dierplaats per jaar in euro

Endotoxinen

Fijnstof

Ammoniak

4.7 Mestbe- en verwerking in afgesloten ruimte

+

+

0/+

*

4.8 Mestdroging in afgesloten ruimte

+

+

0

*

5.4 Afgescheiden strooiselruimte in stalN

++

++

+

*

8.2 Positieve ionisatie stallucht

?

57%

0

0,83 (leghennen)

0,45 (vleeskuikens)

8.3 Ioniseren met koolstofborstels

?

?

0

0,05 (leghennen)

0,03 (vleeskuikens)

11.11 Gecombineerde luchtwasser

+++

80%

70-90%

1,14 (leghennen)

1,22 (vleeskuikens)

12.1 Luchtwassing met chloriden

+

+

+

1,18 (leghennen)

1,06 (vleeskuikens)

12.2 Luchtwassing met ozon

+

+

+

10,18 (leghennen)

7,06 (vleeskuikens)

12.3 Luchtwassing met peroxide

+

+

+

1,80 (leghennen)

1,46 (vleeskuikens)

12.4 Luchtwassing met peroxone

+

+

+

*

12.5 Luchtwassing met per-azijnzuur

+

+

++++

4,98 (leghennen)

3,38 (vleeskuikens)

12.6 Luchtwassing met EOW

+

+

+

*

12.7 Fysische nabehandeling met UVc-straling

0

0

0

*

12.8 Fysische nabehandeling met koude plasma

+++

+++

++

*

12.9 Fotokatalytische nabehandeling

?

?

+

*

13.5 Vegetatieve buffers

0–25%

0–25%

0

0,05 (leghennen)

0,10 (vleeskuikens)

N= alleen toe te passen in nieuwe situaties

*= kosten niet redelijkerwijs in te schatten wegens zeer uiteenlopende mogelijke uitvoeringen of nog geen voldoende ontwikkeld systeem of prototype