Regelgeving voor kadavers

De regels voor het opslaan en afvoeren van dode dieren (kadavers) staan in paragraaf 3 (artikel 3.20-3.26) van de Regeling dierlijke producten. De NVWA controleert of het opslaan en afvoeren aan de regels voldoet. Alleen bij acuut gevaar kan de gemeente of het waterschap optreden.

De regels voor het opslaan en afvoeren van dode dieren (kadavers) staan in paragraaf 3 (artikel 3.20-3.26) van de Regeling dierlijke producten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of het opslaan en afvoeren aan de regels voldoet. Bij de NVWA vindt u de belangrijkste regels voor veehouderijen.

Het bedrijf Rendac mag in Nederland als enige kadavers verwerken. Rendac zorgt ook voor het ophalen van kadavers bij bedrijven en vertelt op de website hoe zij de kadavers opslaat en aanbiedt.

Als een bedrijf met kadavers zich aan al deze eisen houdt, voorkomt het daarmee ook hinder en schade aan milieu en oppervlaktewater. Het Activiteitenbesluit stelt dan ook geen eisen aan het opslaan en afvoeren van kadavers.

Als het bedrijf zich niet houdt aan de Regeling dierlijke producten en er ontstaan milieuproblemen, dan kan gemeente of waterschap niet op overtreding van de Regeling handhaven. Dat is aan de NVWA.

Alleen als het probleem heel acuut is -bijvoorbeeld de koeling van een kadaveropslag is uitge­vallen op een warme dag of een klaargelegd kadaver is in het oppervlaktewater terecht gekomen - dan kan de gemeente of het waterschap wel direct ingrijpen via de zorgplicht van het Activitei­ten­besluit. De gemeente of het waterschap kan dan vragen om concrete maatregelen, zoals repareren van de koeling en snel opvissen en afvoeren van het kadaver.