Handreiking veehouderij en gezondheid omwonenden is verschenen

De Handreiking Veehouderij en gezondheid omwonenden is gepubliceerd. Deze handreiking laat zien wat decentrale overheden kunnen doen om mogelijke gezondheidsrisico’s van veehouderijen mee te wegen in besluitvorming. Daarbij ligt de focus op de impact en beperking van stalemissies, zoals fijnstof, endotoxinen en ammoniak.

De handreiking heeft vooral een juridische insteek en bevat geen beoordelingskader. Lokale overheden wegen zelf af of en hoe ze juridische instrumenten en maatregelen toepassen in praktijksituaties en lokaal beleid. De handreiking richt zich daarbij op nieuwe situaties (ruimtelijke ontwikkelingen en oprichting of uitbreiding van bedrijven).

Meer afwegingsruimte

Via ruimtelijke ordening hebben decentrale overheden meer afwegingsruimte om de omgevingskwaliteit te beïnvloeden dan via milieubesluiten (bijvoorbeeld over een aanvraag omgevingsvergunning milieu). De handreiking licht dit verder toe.