Luchtwassers

Veehouderijen gebruiken luchtwassers om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te beperken. Om de uitstoot te verminderen zijn er 3 manieren om de lucht te wassen. In een chemische luchtwasser wordt zuur gebruikt. Een biologische luchtwasser en een biofilter maken gebruik van micro-organismen (biomassa). Een waterwasser gebruikt alleen water.

In combiwassers worden verschillende manieren gecombineerd.

Op deze pagina's vindt u informatie over de werking van luchtwassers en de regels die gelden. Deze informatie vervangt het Informatiedocument luchtwassystemen veehouderij. Dit informatiedocument is niet aangewezen in wet- en regelgeving.

E-learning 'Luchtwassers'

Leer als toezichthouder over de werking van verschillende typen luchtwassers en de belangrijkste regels die bij het toezicht worden gecontroleerd. De e-learning is ook toegankelijk voor veehouders.

Opbouw luchtwasser

Informatie over ventilatie van een dierenverblijf en over de opbouw van een luchtwasser en aanvullende voorzieningen.

Gebruik luchtwasser

Uitleg over gebruik van luchtwassers en de wettelijke eisen. Bijvoorbeeld over elektronische monitoring en de verschillende te registreren parameters.

Wet- en regelgeving

Informatie over de regels voor luchtwassers in het Activiteitenbesluit en  toekomstige regelgeving.

Toezicht en handhaving

Aandachtspunten voor het controleren van de werking van het luchtwassysteem en de bijkomende voorzieningen.