Eisen gebruik luchtwasser

Voor luchtwassers gelden gebruikseisen. Deze eisen staan in het Activiteitenbesluit en in de systeembeschrijving die bij de luchtwasser hoort. In de opleveringsverklaring staan gegevens over de aanwezige luchtwasser.

Capaciteit

De capaciteit van de luchtwasser moet zijn gebaseerd op de maximale ventilatiecapaciteit.

Elektronische monitoring

Gebruik van het elektronische monitoring is verplicht.

Parameters

De verplicht te registreren parameters van elektronische monitoring zijn:

Gedragsvoorschriften

In gedragsvoorschriften staat het gebruik en het onderhoud van elke luchtwasser.

Waswaterdebiet

Voor een goede werking van het luchtwassysteem is de hoeveelheid waswater van belang.

Afvoer spuiwater

Spuiwater van een chemische en biologische wasstap verschilt.

Onderhoud filter

Filtermateriaal moet worden gereinigd en af en toe vervangen.