Afvoer spuiwater

De samenstelling van het spuiwater en de hoeveelheid verschilt per luchtwassysteem. Bij biologische luchtwassers ontstaat relatief veel spuiwater met lage concentraties stoffen.

Chemische luchtwasser

Het spuiwater van een chemische luchtwasser bevat in hoofdzaak ammoniumsulfaat en nog een restant zwavelzuur. De hoeveelheid spuiwater is relatief laag. Bij een chemische luchtwasser is de hoeveelheid spuiwater circa 30 liter per kg afgevangen ammoniak. De hoeveelheid spuiwater is lager dan het waterverbruik, omdat een gedeelte van het waswater door verdamping uit het systeem verdwijnt. Het waterverbruik bij een chemische luchtwasser is circa 200 liter per kg afgevangen ammoniak. Spuiwater wordt gebruikt als meststof of afgevoerd per as.

Biologische luchtwasser

Het spuiwater uit een biologisch luchtwassysteem en het percolaat uit biofilters bevat stikstof (nitraat, nitriet en ammonium), biomassa en stofdeeltjes. De concentraties stikstofverbindingen zijn relatief laag en de hoeveelheden spuiwater zijn zeer groot. Bij een biologische luchtwasser varieert de hoeveelheid spuiwater van180 tot 720 liter per kg afgevangen ammoniak. De hoeveelheid spuiwater is lager dan het waterverbruik, omdat een gedeelte van het waswater door verdamping uit het systeem verdwijnt. Het waterverbruik bij een biologische luchtwasser ligt dit tussen de 490 en 1.260 liter per kg afgevangen ammoniak. Spuiwater wordt meestal gebruikt als meststof.

Biofilter

Het het percolaat uit biofilters bevat stikstof (nitraat, nitriet en ammonium), biomassa en stofdeeltjes. In een biobed wordt naar verhouding meer ammoniak uit de lucht gehaald dan in een biofilterwand en zal het percolaat rijker zijn aan ammoniak.

Biofilter bij gecombineerde luchtwasser

Biofilters in de vorm van filterwanden worden alleen als laatste stap toegepast in gecombineerde luchtwassystemen. De meeste ammoniak is in de eerdere wasser al uit de luchtstroom verwijderd. Toch zal nog een kleine hoeveelheid ammoniak in het biofilter uit de stallucht worden verwijderd. Voor het percolaat uit de biofilter gaat het om een beperkte hoeveelheid. Dit water wordt veelal opgevangen in de wateropvangbak van het andere wassysteem in het gecombineerde luchtwassysteem. Dit percolaat komt vaak niet als afzonderlijk afvalwater uit het luchtwassysteem beschikbaar.