Capaciteit luchtwasser

Een luchtwassysteem moet altijd de uitgaande stallucht van alle dieren in het dierenverblijf kunnen reinigen. De capaciteit van het luchtwassysteem moet daarom in ieder geval gelijk zijn aan de totale maximale ventilatiebehoefte van de dieren die worden gehouden in die stal. Dit staat in artikel 3.125 lid 1 van het Activiteitenbesluit.

Dimensionering

Een luchtwassysteem moet worden gedimensioneerd op basis van de totale maximale ventilatiebehoefte van het dierenverblijf (piekbelasting). Het gaat hier om (de gedeelten van) het dierenverblijf die zijn gekoppeld aan het luchtwassysteem. De totale maximale ventilatiebehoefte wordt berekend door het aantal dieren waarvan de stallucht in het luchtwassysteem moet worden gereinigd te vermenigvuldigen met de waarde voor maximale ventilatiebehoefte per dier.

Onderdimensionering

De capaciteit van de luchtwasser mag nooit kleiner zijn dan de totale maximale ventilatiebehoefte. Een ondergedimensioneerde luchtwasser moet bij maximaal ventileren meer lucht verwerken dan waarvoor deze luchtwasser is gemaakt. Het gevolg is dat de verblijftijd van de stallucht in de luchtwasser te kort is. Daardoor kan een ondergedimensioneerde luchtwasser de vastgestelde rendementen niet halen. De emissies van ammoniak, geur en fijnstof zijn dan hoger dan toegestaan. Dit blijkt onder andere uit een te lage spuiwaterhoeveelheid. Het bevoegd gezag zal hierop moeten handhaven. De veehouder moet dan alsnog de capaciteit van de luchtwasser vergroten. Dat kan tot hoge kosten leiden.

Ventilatiecapaciteit

Het kan voorkomen dat de geïnstalleerde ventilatiecapaciteit groter is dan de opgegeven maximale ventilatiebehoefte. De veehouder moet dan aantonen dat hij niet meer ventileert dan de maximale ventilatiebehoefte waarop de luchtwasser is gedimensioneerd.

Overdimensionering

Overdimensionering van de luchtwasser is toegestaan. Bij een overdimensionering wordt de luchtwasser nooit maximaal belast. Er is altijd voldoende tijd voor het reinigen van de lucht waardoor voldoende garantie aanwezig is dat de vastgestelde rendementen kunnen worden gehaald.

Minimale en gemiddelde ventilatie

In de praktijk worden, naast de term maximale ventilatie, ook de termen minimale ventilatie en gemiddelde ventilatie gebruikt. De minimale ventilatie is de hoeveelheid ventilatie die minimaal nodig is om voldoende luchtverversing in de stal te verkrijgen. De gemiddelde ventilatie is de hoeveelheid lucht die gemiddeld over een periode uit de stal wordt afgevoerd.

Bij de vaststelling van deze waarde is rekening gehouden met onder andere de groeifasen met bijbehorende ventilatiebehoefte en de pieken en dalen van seizoensinvloeden. Deze waarde gebruikt voor de berekening van de uittreesnelheid in het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning.