Drukval filterpakket

Het meten van de drukval is onderdeel van het elektronisch monitoringsysteem. De drukval over het filterpakket(wand) in de luchtwasser wordt bepaald door de karakteristieken van het filterpakket. Ook speelt de hoeveelheid lucht (het luchtdebiet) die door het filterpakket heen stroomt een rol.

Waarom druk meten?

Het ventilatiesysteem is zo gedimensioneerd dat ook op warme dagen voldoende lucht door de wasser gaat. De ventilatoren moeten dan een hoge druk overwinnen.

Als bij gelijkblijvend debiet de druk over het filterpakket toeneemt, is dit een signaal voor het verstopt raken. Het pakket moet worden schoongemaakt. Het op tijd schoonmaken van het filterpakket voorkomt onnodig energieverbruik. De druk kan zo hoog worden dat het ventilatiesysteem niet meer voldoende lucht kan verplaatsen. Het openen van een veiligheidsdeur is dan nodig (de druk daalt dan). Anders krijgen de dieren onvoldoende verse lucht. Een deel van de lucht gaat dan niet door de luchtwasser. Er gaat ongezuiverde lucht naar buiten.

Biofilters kunnen een hoge drukval hebben, een drukval van 300 Pa is geen uitzondering. Dit betekent dat het ventilatiesysteem ook dan nog steeds het gewenste ventilatiedebiet moet kunnen halen.

Een verstopt filterpakket kan een te hoge druk geven, waardoor te weinig kan worden geventileerd. Maar ook een ventilatiesysteem dat is ondergedimensioneerd kan de oorzaak zijn van te weinig ventilatie.

Het verloop van de druk geeft inzicht in:

  • verstopping (druk loopt op)
  • reinigen van het pakket (druk daalt)
  • het openen van een veiligheidsdeur (de druk daalt scherp naar nul)

Welke waarde drukval?

In de opleveringsverklaring staat een waarde voor de drukval (in Pascal) . Deze waarde is afgestemd op de specifieke praktijksituatie. Er kan bijvoorbeeld een waarde zijn voor de drukval voor de gemiddelde situatie en voor de situatie dat de luchtwasser maximaal wordt belast.

Wat meten?

De actuele druk moet continu worden gemeten. Ieder uur moet de waarde van deze parameter worden geregistreerd.